Freelanceri

• banner (Facebook, Instagram, Web)
• printové dáta (letáky, plagáty, roll up, billboard, inzercia, katalógy/brožúrky a ostatné tlačové materiály)
• vytvorenie logo
• vizualizácia obalu
• portrétna, reklamná a úžitková fotografia
• retuš fotky
• video prezentácie
• GIF

Jazyky, ktoré ovláda freelancer