Freelanceri

Ako vzniká spolupráca

medzi freelancerom a klientom

Ak hľadá klient pre svoj biznis talent, štandardne pridáva na platformu pracovný projekt, na ktorý reagujú freelanceri žiadosťami. Klient môže reagovať aj na vytvorené portfólio freelancera, alebo na jeho inzeráty služieb.

 • Dôvera medzi klientom a freelancerom

  Každý freelancer a klient musí pri vstupe na našu platformu prijať podmienky PÚPAVA. Pre freelancera platí, že po registrácii musí prejsť dvoma stupňami overenia identity. Až po úspešnom schválení identity dovolí platforma ponúkať freelancerovi služby.

 • Služby freelancera

  Freelanceri môžu ponúkať akúkoľvek službu, pokiaľ je legálna a spĺňa podmienky PÚPAVA. Na platforme nájdete kategórie služieb, z ktorej viete získať nápady

 • Doplnkové služby freelancera

  Doplnkové služby si môže freelancer nastaviť v inzeráte služieb v prípade, ak chce ponúknuť niečo navyše. Napríklad: ,,Službu dodám do 48 hodín - príplatok 5€"

Uzatvorenie objednávky

je bezpečné pre obe strany

Klient za objednávku platí vopred na účet platformy, kde sú peniaze v zábezpeke. Odmenu freelancerovi posiela platforma až po úspešnom dodaní služieb. Na konci spolupráce dostáva freelancer od každého klienta recenziu. 

 • Bezpečnostné opatrenia pri uzatvorení objednávky

  Zmluvné podmienky platformy PÚPAVA pokrývajú väčšinu opatrení. Platby od klienta zadržiavame vopred. Pokiaľ nebude klientova objednávka zo strany freelancera dokončená, peniaze sú v úschove PÚPAVA. Nevieme však zabezpečiť vzniknutý problém mimo platformy PÚPAVA, preto vás žiadame, aby ste nezdieľali svoje osobné kontaktné údaje a vyhýbali sa komunikácii cez externé platformy.

 • Problém so spoluprácou počas objednávky

  Ak nie ste spokojný so spoluprácou na prebiehajúcej objednávke, máte k dispozícii niekoľko možností. Vždy odporúčame pokúsiť sa problém vyriešiť priamo s freelancerom / klientom prostredníctvom interného chatu platformy PÚPAVA. Ak problém nevyriešite, môžete požiadať o Spor, vďaka ktorému nás kontaktujete s detailmi námietky. My daný problém preskúmame a rozhodneme. Upozorňujeme, že ak ste porušili pravidlá PÚPAVA, nebudeme vedieť daný problém vyriešiť. Preto prosíme o dôkladné preštudovanie našich pravidiel.

 • Termín zaplatenie odmeny freelancerovi

  Po úspešnom schválení objednávky zo strany klienta sa peniaze pošlú na účet freelancera vždy v 10-ty deň v mesiaci za predchádzajúci mesiac. 

Vytvárame príležitosti

na spájanie biznisu s talentami

Neustále pracujeme na tom, aby bola platforma komfortná. Obe strany majú automaticky vytvorené faktúry, zmluvy a môžu medzi sebou komunikovať súkromným interným chatom. Zákaznícky servis je 24/7.

 • Rámcová zmluva s freelancerom

  Freelancer musí vyjadriť súhlas s tzv. Rámcovou zmluvou, ktorá umožňuje platforme inkasovať v mene freelancera od klienta a následne v jeho/jej mene fakturovať klientovi. Viac informácii nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach. 

 • Zárobok platformy Púpava

  Platforma PÚPAVA ponúka registrovaným používateľom možnosť zakúpiť si balíček, jeho suma záleží od konkrétneho typu balíčka. A freelancerom účtuje inzertný poplatok vo výške 10% od celkovej zarobenej sumy. Registrácia je zadarmo.

 • Administratívny poplatok

  Administratívny poplatok je poplatok za administratívne úkony spojené s každou objednávkou. Daný poplatok zaplatí klient pri nákupe služieb/ pracovných projektov jednorázovo v sume 2 €.