Freelanceri
7 výhod prenájmu freelancera pre váš biznis

Existujú ľudia, ktorí nehľadajú prácu na plný úväzok. Hovoria si freelanceri. Freelanceri tvoria jeden z najrýchlejšie rastúcich segmentov odborníkov, pričom v USA tvoria skoro 1/3 pracovnej sily k roku 2022. Predpokladáme, že podobné trendy rastu freelancerov zavítajú časom aj do Európy. Okrem prirodzeného rastu tohto segmentu sa možnosť prá...

Aké úlohy môžete delegovať freelancerovi?

Ako podnikatelia máte prirodzene mnoho úloh. Zvládnuť všetky povinnosti svojpomocne je často krát stresujúce a kontraproduktívne. No delegovať úlohy na spoľahlivého človeka je často krát vykúpením zo začarovaného kruhu. Freelanceri na platforme Púpava ponúkajú širokú škálu služieb, ktoré môžete využiť. Ak nechcete strácať čas hľadaním, jednoducho <...